ติดฉลากยาที่ไหนถึงได้ประโยชน์

โดยทั่วไปยาใช้ภายนอกเช่น ยาสูดพ่น ยาหยอดตา และยาน้ำสำหรับเด็ก มักจะบรรจุยาอยู่ในกล่องกระดาษ ทำให้การติดฉลากยาที่กล่องกระดาษเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะตัวกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อติดแล้วทำให้ดูข้อความบนฉลากยาได้ง่าย ไม่ต้องพลิกไปมา และไม่ต้องเสียเวลาแกะกล่องเพื่อนำภาชนะบรรจุยาออกมาแปะฉลากยา

แต่ยาไม่ใช่ไอโฟน ที่จะต้องเก็บกล่องเปล่าไว้เพื่อเคลมประกัน หรือขายต่อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักจะแกะกล่องทิ้งเมื่อต้องใช้ยา ทำให้ฉลากยาที่มีข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับผู้ป่วย


ดังนั้นจึงควรติดฉลากยาที่หลอดยา หรือขวดยา เพื่อป้องกันปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ ใช้ยาผิดตัว ผิดขนาด ผิดเวลา ซึ่งเกิดจากการไม่มีข้อมูลที่หลอดยา

แม้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ช้าลงเพราะต้องเสียเวลากับการแกะกล่อง/ฟิล์มพลาสติก และปัญหาอื่นๆ จากการเปลี่ยนตำแหน่งแปะฉลากยา ก็เป็นหน้าที่ของเภสัชกรที่ต้องออกแบบ ปรับปรุงเครื่องมือ/กระบวนการทำงาน และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความสำคัญ เพราะความเร็วคงจะสำคัญกว่าความปลอดภัยไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาที่รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดแน่่ๆ แบบนี้

ปล. อุปกรณ์แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนอกจากที่ตัดเม็ดยากับกล่องใส่ยาคือแว่นขยายแบบพกพา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอ่านฉลากได้ง่ายขึ้นเพราะตัวหนังสือบนฉลากยาถึงเพิ่มขนาดได้ แต่ก็เพิ่มได้แค่ระดับหนึ่งเนื่องจากข้อจำกัดของฉลากยา และพื้นที่สำหรับติดฉลากยา