ติดฉลากยาที่ไหนถึงได้ประโยชน์

โดยทั่วไปยาใช้ภายนอกเช่น ยาสูดพ่น ยาหยอดตา และยาน้ำสำหรับเด็ก มักจะบรรจุยาอยู่ในกล่องกระดาษ ทำให้การติดฉลากยาที่กล่องกระดาษเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะตัวกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อติดแล้วทำให้ดูข้อความบนฉลากยาได้ง่าย ไม่ต้องพลิกไปมา และไม่ต้องเสียเวลาแกะกล่องเพื่อนำภาชนะบรรจุยาออกมาแปะฉลากยา