Dose adjustment in renal impairment

รายชื่อยาที่ต้องปรับขนาดการใช้ยาตามการทำงานของไต 💾 ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดยา CrCl < 60 ml/min Amikacin, Gentamicin, Streptomycin, Kanamycin, Tobramycin (Once-daily aminoglycosides), Clarithromycin (ใช้ร่วมกับ Ritonavir), Didanosine CrCl < 54 ml/min Cefazolin CrCl < 50 ml/min Acyclovir IV, Allopurinol, Ampicillin, Azathioprine, Cefepime, Cefotaxime, Ceftazidime, Desmopressin, Doripenem, Ertapenem, Ethambutol, Fluconazole, Fosfomycin, Imipenem, Lamivudine, Levofloxacin, Meropenem, Penicillin G, Quinine, Ranitidine, Rifampicin, Stavudine, Tenofovir, Vancomycin CrCl < 40ml/min Colistin CrCl < […]