เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล (2565)

1. เงินเดือน แยกตามตำแหน่งที่บรรจุดังนี้ 2. ค่าตอบแทนพ.ต.ส. แบ่งตามประเภทงาน 3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แบ่งตามพื้นที่และประเภทของโรงพยาบาล (รายชื่อโรงพยาบาลแบ่งตามพื้นที่ ประกาศล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2559) 4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่เปิดร้านยาหรือปฏิบัติงานในร้านยา/โรงพยาบาลเอกชน 5,000 บาท 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าเวร) 3,000 – 15,000 บาท (ขึ้นกับพื้นที่ และจำนวนเภสัชกรที่ขึ้นเวร) ค่าตอบแทนรวม 33,000 – 55,000 บาท เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน