การบริหาร phenytoin ทางสาย nasogastric tube

รูปแบบยาในโรงพยาบาลบางละมุงที่สามารถให้ผ่านทาง Nasogastric tube ได้

 1. Dilantin® Infatabs (phenytoin 50 mg)
 2. Phenytoin (Dilantin®) Suspension 125 mg/5 ml
 3. Phenytoin suspension 10 mg/ml (ตำรับยาโรงพยาบาล)
 4. (ทางเลือก) Phenytoin sodium SR (Dilantin Kapseal)

แนวทางการให้ phenytoin ทาง feeding tube(1)

 1. หยุดการให้อาหารก่อนให้ยา 2 ชั่วโมง และหลังให้ยา 2 ชั่วโมง
 2. ก่อนให้ยาต้อง Flush สาย NG ด้วยน้ำ 20 – 50 ml
 3. กรณีให้ Phenytoin Infatabs 50 mg บดเม็ดยาเป็นผงละเอียด ผงยาผสมน้ำ 10-30 ml ผสมให้เข้ากัน
  • Dilantin® SR (100) แกะแคปซูล (ห้ามบดผงยา) ผงยาผสมน้ำ 10 – 30 ml ผสมให้เข้ากัน
  • Phenytoin suspension สามารถตวงยาได้ตามปกติ
 4. นำผงยาที่ละลายแล้วใส่สายอาหาร
 5. หลังให้ยาต้อง Flush สาย NG ด้วยน้ำ 20-50 ml

ข้อควรปฏิบัติในการให้ phenytoin ผ่าน feeding tube(1)

 • ควรแบ่งให้วันละ 2 – 3 ครั้ง โดยเฉพาะ Dilantin® SR (100)  เพื่อไม่ให้ระดับยาสูงเกินช่วงในรักษา เนื่องจากยาจะสูญเสียคุณสมบัติ Extended release
 • ห้ามผสมยารวมกับอาหาร และเว้นระยะเวลาของการให้อาหารก่อนและหลังการให้ยา 1-2 ชั่วโมง [การดูดซึมยาลดลง 50-75%) (Drug and nutrition interaction)
 • การให้ Phenytoin ร่วมกับ enteral feeding อาจจะทำให้ระดับยาในเลือดลดลง 50-75% ดังนั้นจึงต้อง feed ห่างจากอาหาร 2 ชม

เอกสารอ้างอิง

1. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจอมทอง. การบริหารยา phenytoin [อินเทอร์เน็ต] ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ [cited 2020 May 31]. Available from: https://bit.ly/3dwnRCd