Skip to toolbar

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561 บทนำ ออฟฟิศซินโดรม โรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการทำงาน ส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมองข้ามและไม่ตระหนึกถึงความปลอดภัยในระหว่างการทำงานในแต่ละวัน

elixer

06/06/2018
1 2 3