Skip to toolbar

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561

บทนำ

ออฟฟิศซินโดรม โรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการทำงาน ส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมองข้ามและไม่ตระหนึกถึงความปลอดภัยในระหว่างการทำงานในแต่ละวัน

จนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งอาการของออฟฟิศ ซินโดรม สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ ส่วนของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นคอ บ่า ไหล่ แขน ข้อมือ แผ่นหลัง สะโพก ขา ไปจนถึงที่บริเวณฝ่าเท้า รวมไปถึงอาการปวดหัวที่เกิดจากความเครียดที่ต้องเผชิญในการทำงาน ล้วนนับเป็นอาการออฟฟิศ ซินโดรมอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน

หนึ่งในส่วนของร่างกายที่อาการของโรคนี้ส่งผลร้ายแรงมากที่สุด คือ บริเวณแผ่นหลัง อาการบาดเจ็บที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ผู้ป่วยตื่นนอนแล้วรู้สึกป่วยอย่างชัดเจน ตระหนักดีว่าร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อม แต่จำเป็นต้องฝืนออกไปทำธุระต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบและหน้าที่ที่มีอยู่ ซึ่งอาการป่วยยังส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกำลังกายในการผลิตผลงาน อีกทั้งคาดการณ์ว่าส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจอีกด้วย

การประเมินความเสี่ยงโรคออฟฟิศ ซินโดรม ที่บริเวณแผ่นหลัง

อาการปวดหลังที่เกิดขึ้นจากโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสมในแต่ละวัน โดยส่วนมากผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าไม่เหมาะสม อย่างเช่นการนั่งเก้าอี้แล้วหลังไม่ตรง แผ่นหลังไม่ชิดกับพนักพิง โดยเอนหลังให้ส่วนของสะโพกเว้นช่องว่างกับเก้าอี้มากเกินไป ซึ่งส่งผลเสียต่อการลงน้ำหนักตัว และทำให้กล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังส่วนล่างมีลักษณะแข็ง ก่อให้เกิดเป็นอาการบาดเจ็บสะสม ยากที่จะรักษาให้ขาดในฉับพลัน

อิริยาบถในท่ายืนก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดของกล้ามเนื้อที่แผ่นหลัง อย่างเช่นผู้ที่มีหน้าที่จำเป็นต้องใช้เวลากับการยืนติดต่อกันนานหลายชั่วโมงจากการเก็บข้อมูลทำวิจัย VRSCR888 แทบไม่ได้หยุดพักเพื่อเปลี่ยนท่าทาง ถือเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแผ่นหลัง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ป่วยด้วยอาการลักษณะนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมกับร่างกายตนเองมากที่สุด

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและการสร้างทักษะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน

สำหรับการช่วยให้ผู้ป่วยและผู้คนทั่วไปได้มีความรู้เกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง และสาเหตุที่เกิดขึ้น นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้จำนวนผู้ป่วยลดลง รวมถึงผู้คนทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตโดยมีอิริยาบถที่ถูกต้อง เหมาะสมกับร่างกาย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาการบาดเจ็บ

ในส่วนของการสร้างทักษะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการพยายามเคลื่อนไหวร่างกาย ให้เปลี่ยนจากอิริยาบถเดิมอย่างน้อยที่สุดคือทุก ๆ 1 ชั่วโมง จากการนั่งอยู่กับที่ให้ลุกขึ้นมายืนหรือเดินไปที่อื่นประมาณ 1-2 นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวและยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากภัยออฟฟิศซินโดรมได้อีกทาง