Skip to toolbar

KMP Weekly, Issue #12

อัปเดตกราฟ COVID-19 ประจำวันที่ 21 ก.พ. : “เวฟสองกำลังมา” | nuuneoi.com 

จงพยายามใช้ชีวิตทุกวัน ราวกับได้ย้อนกลับมาแก้ไขมันแล้ว
เพื่อมีความสุขกับมัน ราวกับมันเป็นวันสุดท้ายที่สมบูรณ์

– About time

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
อ่านฉบับย้อนหลัง