Skip to toolbar

KMP Weekly, Issue #6

เริ่มต้นปีกันด้วยหลายเรื่องราวเลยครับ

หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ใครสนใจฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรมเปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

UPDATE DKA GUIDELINE 2020 | Ped in a Pageถ้าอ่านฉบับย่อแล้วไม่จุใจ ไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://thaipedendo.org/news/dka-guideline-2020 

คณะเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรองสถาบัน จำนวน 19 สถาบัน ปีการศึกษา 2563 | สภาเภสัชกรรม
อัพเดตล่าสุดมี 19 มหาวิทยาลัยเท่าเดิม

ข้อมูลหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่รับย้ายเภสัชกร | DMSIC
ผู้ที่ต้องการย้ายในรอบนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ | ศาลปกครอง
มาลองฟังกรณีศึกษาจากศาลปกครอง หรืออ่านแบบสรุปจากอ.ปรุฬห์

หัวหน้าเภสัช จะทำงานกับคนรุ่นใหม่อย่างไร? | TYPG
รู้จัก 4 พื้นที่ความสัมพันธ์ในการทำงาน ที่ตอบโจทย์การทำงานกับคนรุ่นใหม่ พัฒนาทีม พัฒนาคน และพัฒนางาน

ตารางงานประชุมประจำปี 2563 | สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

การศึกษาผลการประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดกำแพงเพชร | TJPP
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถปฏิบัติตาม GPP ได้ทุกแห่ง โดยไม่มีหมวดใดเป็นปัญหา แม้ว่าในบางข้อกำหนดได้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือระดับปรับปรุง แต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผู้มีหน้าที่ภาครัฐต้องคอยควบคุมกำกับ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

ASHP Foundation Pharmacy Forecast 2020: Strategic Planning Advice for Pharmacy Departments in Hospitals and Health Systems | AJHP
รายงานฉบับนี้แม้จะเป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีเรื่องน่าสนใจที่เอามาปรับใช้ได้หลายเรื่องเลย แถมมีการวางแผนโดยคิดถึงเรื่อง Black Swans ด้วย

การออกแบบชีวิตใหม่ ด้วย Design Thinking | medium
Design Thinking ไม่ใช่การออกแบบเป้าหมายชีวิต แต่เป็นการออกแบบทางเดินไปสู่เป้าหมาย และเป้าหมายชีวิตไม่จำเป็นต้องมีแค่แบบเดียว มาลองออกแบบ Version ของชีวิตกัน

แต่งตัวไม่เก่ง ให้ทำตามกฎเหล็ก 4 ข้อนี้ | JapanSalaryman
ไม่ต้องใช้เงินมาก แมทซ์เสื้อผ้าราคาไม่แพงได้ แต่ทำให้ดูดีมากๆ

วิธีการใช้ My OKRs Diary | Nopadol’s Story

คุณไม่มีวันแก่เกินไปหรอก
ที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ๆ
หรือวาดความฝันครั้งใหม่ขึ้นมา
– C.S. Lewis

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
อ่านฉบับย้อนหลัง