Skip to toolbar

KMP Weekly, Issue #1

สวัสดีครับสำหรับโพสแรก ด้วยความที่อยากให้มีบทความที่ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อสัปดาห์ เพื่ออัพเดตข่าวสารในแวดวงเภสัชกรรมไทย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา จึงกลายมาเป็นบล็อกนี้

elixer

11/12/2019

คำกล่าวนายกสภาเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร  ลิ้มปานานนท์นายกสภาเภสัชกรรมกล่าว ณ งานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

elixer

15/05/2019

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561

แนวทางและเวชปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม บริเวณแผ่นหลัง พ.ศ.2561 บทนำ ออฟฟิศซินโดรม โรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการทำงาน ส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมองข้ามและไม่ตระหนึกถึงความปลอดภัยในระหว่างการทำงานในแต่ละวัน

elixer

06/06/2018
1 3 4 5 6 7