แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015

Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach: Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes

http://care.diabetesjournals.org/content/38/1/140.full.pdf

Standards of Medical Care in Diabetes 2015

http://care.diabetesjournals.org/content/38/Supplement_1

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557

แก้ไขพิมพ์ผิดในหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ http://www.diabassocthai.org/news_and_knowledge/567

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในประเทศไทย 2557

ดาวน์โหลด แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในประเทศไทย 2557

แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557

ดาวน์โหลด แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557

คู่มือการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558

ดาวโหลด คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558